Comintelli

Comintelli

Comintelli är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista. Comintelli har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning och -analys kallad Intelligence2day®

Comintelli noterades på Spotlight Stock Market i november 2018 och handlas under kortnamnet COMINT. InWest var projektledare i samband med noteringen som tecknades till 450%.

InWest hjälpte oss med en spridningsemission och notering på Spotlight Stock Market. Emissionen blev kraftigt övertecknad och noteringen blev mycket lyckad. InWest visade på stor erfarenhet och guidade oss på ett nära och personligt sätt genom hela resan från start till mål. Jesper Martell, VD Comintelli

Intelligence2day® används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder tjänsten för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal informationskällor.

 

Ett urval av Comintellis kunder

Ansvarig rådgivare

Roger Lundin
+46 (0) 725-86 22 22
roger.lundin@inwestcorp.se

Håll dig uppdaterad: