Finepart

Finepart

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. En stor del av produktutbudet består av precisionsmaskiner som säljs under olika varumärken. Maskinerna är konstruerade för att hantera både enkla och komplexa beskärningar. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Fineparts verksamhet återfinns idag på en global marknad. Huvudkontoret ligger i Bollebygd.

Finepart noterades i november 2016 på Spotlight Stock Market och handlas under kortnamnet ”FINE”. Bolagets IPO blev rejält övertecknad och teckningsgraden uppgick till över 1 000 %. InWest var bolagets projektledare i samband med noteringsprocessen.

Finepart har, baserat på teknologin, utvecklat verktygsmaskinen Finecut, som har förmågan att uppnå en noggrannhet som är cirka tio gånger bättre jämfört med traditionell vattenskärning. Kombinationen hög precision och små applikationer passar väl in för områden med höga precisionskrav såsom medicinteknik, elektronik samt flyg- och rymdindustrin.

 

Ansvarig rådgivare

Roger Lundin
+46 (0) 725-86 22 22
roger.lundin@inwestcorp.se

Håll dig uppdaterad: