Insplorion

Insplorion

Insplorion marknadsför och säljer en egenutvecklad sensorplattform som möjliggör noggrann, robust och selektiv mätning på nanonivå.  Tekniken baseras på forskning från Chalmers tekniska högskola. Bolaget har identifierat ett flertal potentiella applikationsområden för tekniken men fokuserar idag på tre huvudsakliga områden, forskningsinstrument, luftkvalitetsensorer och batterisensorer.

Insplorion noterades på Spotlight Stock Market i juni 2015 och aktien handlas under kortnamnet INSP. Noteringsemissionen tecknades till 810 % och InWest var projektledare i samband med noteringen.

InWest har varit ett värdefullt stöd för oss under vår börsresa och hjälpte oss med vår IPO och ett par emissioner därefter. De är mycket engagerade och professionella. Vi ger dem våra bästa rekommendationer.Patrik Dahlqvist, VD Insplorion

 

Tekniken är idag kommersialiserad inom affärsområdet forskningsinstrument där Insplorion säljer kraftfulla mätinstrument för forskning inom främst life science och materialutveckling.

Inom luftkvalitet- och batterisensorer utvecklar Insplorion små sensorer som, tack vare möjlighet till miniatyrisering, hög mätnoggranhet och kostnadseffektiv produktion, lämpar sig väl för volymproduktion. Insplorions luftkvalitetssensor monteras exempelvis på lyktstolpar och möjliggör uppkopplade nätverk av sensorer som ger geografisk detaljerad information i realtid om luftföroreningar. Insplorions batterisensor gör det möjligt att mäta direkt i batteriets kemi och därmed får en bättre mätnoggrannhet än vad som idag är möjligt.

Insplorions luftkvalitetssensor N2

 

Ansvarig rådgivare

Roger Lundin
+46 (0) 725-86 22 22
roger.lundin@inwestcorp.se

Håll dig uppdaterad: