Plejd

Plejd logo

Plejd

Plejd utvecklar och säljer produkter inom smart belysningsstyrning och har på kort tid blivit ett mycket populärt val hos elektriker och slutkunder. Bolaget noterades på Spotlight under våren 2016 och lanserade sin första produkt, dosdimmern DIM-01, under hösten 2016. Plejd har vuxit snabbt, från en omsättning på 3,1 MSEK år 2015 till en omsättning på 128,8 MSEK år 2019. Bolaget siktar på en fortsatt hög tillväxt genom såväl geografisk expansion och genom lansering av nya produkter.

Plejd noterades på Spotlight Stock Market i april 2016. Bolagets IPO blev tecknad till 1 500 procent av cirka 5 600 tecknare. InWest Corporate Finance var bolagets rådgivare i samband med börsnotering och har även stöttat bolaget i efterföljande kapitalanskaffningar.

Vi har jobbat med InWest i ett antal olika sammanhang, alltifrån notering till kapitalanskaffning och rådgivning. Förutom stort kunnande och professionalism så har InWest alltid haft ett stort engagemang där dom alltid gjort det lilla extra, vilket vi värderade väldigt mycket.babak esfahani plejdBabak Esfahani, VD Plejd

 

En avgörande anledning till Plejds popularitet är de fördelar som produkterna ger elektriker och slutkunder. En elektriker får en enklare installation genom att kunna använda trådlös teknik för att lösa problematisk kabeldragning, goda möjligheter till merförsäljning genom nöjdare kunder som vill bygga ut sina Plejd-system, och kan erbjuda den allt mer växande efterfrågan på smart belysningsstyrning utan att behöva lära sig komplexa och dyra alternativa system. Slutkunden får många extra funktioner jämfört med traditionella belysningsprodukter, såsom styrning av olika belysningsscenarion, styrning via app, röststyrning och schemaläggning. Som exempel kan fasadbelysningen anpassas till solens upp- och nedgång året runt genom systemets astrour-funktion.

Ansvarig rådgivare

Roger Lundin
+46 (0) 725-86 22 22
roger.lundin@inwestcorp.se

Håll dig uppdaterad: