Vibrosense

Vibrosense logo

Vibrosense

Vibrosense Dynamics har utvecklat en teknologi som gör det möjligt att tidigt upptäcka begynnande nervskador i händer och fötter. Med teknologin erbjuds vården ett beslutsstöd inför behandling eller förebyggande åtgärder vid sjukdomar som diabetes och cancer. Bolaget är baserat i Malmö.

Bolaget grundades 2005 och har sedan dess utvecklat och kommersialiserat bolagets teknologi i form av en produktfamilj för detektion av nervskador i händer och fötter. Bolaget säljer dessa produkter direkt till sjukhus, företagshälsovård, forskare, diabetesmottagningar och större vårdcentraler. Bolaget har även inlett samarbeten med återförsäljare i Storbritannien, Tyskland och Beneluxländerna.

Vibrosense noterades på Spotlight 2015 och anlitade då InWest som rådgivare i samband med bolagets noteringsprocess. Aktien handlas under tickern ”VSD B”.

Marknaden för Vibrosense teknologi är omfattande och antalet människor som riskerar att drabbas av nervskador i form av s.k. perifer sensorisk neuropati uppskattas till cirka 500 miljoner personer på global basis. En stor patientgrupp är patienter med diabetes av typ 1 och 2. Årligen utförs cirka 1,5 miljoner fotamputationer till följd av nervskador som orsakats av diabetes. Med Vibrosense teknologi kan nervskador detekteras tidigt, vilket leder till förbättrade vårdmöjligheter och tidig behandling och därmed kan i förlängningen även amputationer undvikas. Även patienter med cancer drabbas ofta av nervskador till följd av cellgiftsbehandling.

Ansvarig rådgivare

Roger Lundin
+46 (0) 725-86 22 22
roger.lundin@inwestcorp.se

Håll dig uppdaterad: